İş Makinesi Satış İhale İlanı

03 Şubat 2020 13:47 Kavaklı Belediyesi 350

KAVAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNESİ SATIŞ İLANI

                           

 1. Kavaklı Belediye Başkanlığına ait CATERPILLER Marka, 39.11.01 plakalı, 2004 Model, Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) İş Makinesi,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 18.02.2020 Salı günü saat 11.00’da Kavaklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.
 2. Aracın satış muhammen bedeli 52.000,00.TL olup, geçici teminatı en az 1.560,00.TL’dir.
 3. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  1. Başvuru dilekçesi (Matbu olarak Belediyede mevcuttur.)
  2. Nüfus Cüzdan Sureti.
  3. Geçici teminatı yatırdığına dair belge.
  4. Belediyemizden ücretsiz olarak alacakları ve imzalayacakları satış şartnamesi.
  5. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname öreği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, istenen belgeler ile birlikte ihale saatinde ihalede  hazır bulunmaları gerekmektedir.  
 5. İhale satış şartnamesi ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 6. İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 7. Söz konusu iş makinesi, mesai saatleri içinde Kavaklı Belediyesi Şantiyesinde görülebilir.

       İlanen Duyurulur.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Gürel KOŞDEMİR

                                                                                                                                                                                Kavaklı Belediye Başkanı

 

 • Etiketler
Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.